S vybavovaním dedičstva sa spája množstvo menej i viac náročných úloh. Ak pozostalosť zahŕňa nehnuteľnosť, hlavným bodom nutnej administratívy je obstarať ocenenie nehnuteľnosti. Prečítajte si, čo všetko to obnáša a ako tento „byrokratický kolotoč“ zvládnuť bez starostí a dokonca z pohodlia domova.

Ešte než sa dostaneme k informáciám o stanovovaní hodnoty pozemku, domu, bytu či garáže, načrtneme vám, ako všetko zvyčajne prebieha.

Čo, prečo a ako alebo stručne o priebehu dedičského konania.

Po úmrtí pridelí súd vašu záležitosť konkrétnemu notárovi. Spravidla sa tak deje na základe posledného miesta trvalého bydliska poručiteľa (osoba, po ktorej sa dedí). Nezáleží teda na tom, kde bývate vy ako dedič (alebo ostatní dediči), ale v ktorom kraji žila daná osoba.

Notár vás potom vyzve, aby ste mu dodali nielen súpis nehnuteľného majetku zosnulého, ale aj jeho odhadovanú cenu, a to v podobe posudku nazvaného „Stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti pre dedičské konanie“. Uvedená suma slúži mimo iného pre eventuálne vzájomné vyplatenie, ale tiež pre vyrubenie odmeny notára.

Dobrou správou je, že už nie je nutné riešiť odhad formou drahého a časovo náročného znaleckého posudku od súdneho znalca, čo významne znižuje finančnú náročnosť vysporadúvania dedičstva. Pre tento účel totižto notár akceptuje ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou. Táto forma stanovenia trhovej ceny nehnuteľnosti je podstatne lacnejšia a vypracovaný odhad máte k dispozícií do 48 hodín

Vyplňte nezáväzný formulár a získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Od čoho sa odvíja správne ocenenie nehnuteľnosti?

Stanovenie trhovej ceny vyžaduje znalosti a skúsenosti. Preto našim zákazníkom poskytujeme službu ocenenia nehnuteľnosti, kde vychádzame z našich viac ako 45-ročných skúseností.

Prečo na toto upozorňujeme? Pretože práve znalosť trhu a všetkých súvisiacich faktorov je pri ocenení nehnuteľnosti pre dedičské konanie zásadná podmienka kvalitného výsledku, ktorý perfektne poslúži svojmu účelu.

Prečítajte si tiež

Prečo si nechať vypracovať ocenenie nehnuteľnosti pri dedičskom konaní?

Ocenenie nehnuteľnosti - viete, načo je dobré v dedičskom konaní? Vybavovanie dedičstva zahŕňa celý rad rôznych úkonov. Možno ste už počuli, prípadne zažili na vlastnej koži, že...

Odborník (v tomto prípade zväčša realitný maklér) musí zohľadniť najmä:

 • typ budovy/objektu,
 • dispozície,
 • výmery,
 • lokality,
 • ponuky a dopyty v segmente.

Ide to aj rýchlo a bez starostí

Možno si teraz hovoríte, že už tak toho máte v tejto neľahkej situácii vyše hlavy. A ešte vás zaťaží aj vybavovanie ocenenia nehnuteľnosti, aby mohol notár vysporiadať dedičstvo… Našťastie si tento krok môžete veľmi uľahčiť. Zvládnete ho aj bez dojednávania termínov schôdzok, plánovania prehliadok nehnuteľnosti a zdĺhavého papierovania.

Ako riešenie na uľahčenie záťaže vám ponúkame profesionálne vypracovanie trhového odhadu, ktorého objednávka vám zaberie len pár minút času, pár kliknutí myšou. Vyplníte jednoduchý formulár a máte hotovo. V prípade potreby sa vás na ďalšie dôležité informácie opýtame prostredníctvom e-mailu či telefonicky, ale to bude naozaj všetko. Odhad trhovej ceny pre vysporiadanie dedičstva potom získate do niekoľkých hodín.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Základné pojmy ocenenia nehnuteľnosti

Technicky povedané, hodnota nehnuteľnosti je definovaná ako súčasná hodnota budúcich výhod vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti. Na rozdiel od mnohých spotrebných tovarov, ktoré rýchlo strácajú svoju hodnotu, výhodou nehnuteľností je, že svoju hodnotu v čase uchovávajú. Pri ocenení nehnuteľnosti musíme preto brať do úvahy ekonomické a sociálne trendy, ako aj vládne nariadenia a environmentálne podmienky, ktoré môžu ovplyvniť tri prvky hodnoty:

 • Dopyt: túžba alebo potreba vlastníctva nehnuteľnosti
 • Užitočnosť: schopnosť uspokojiť túžby a potreby budúcich majiteľov nehnuteľnosti
 • Prevoditeľnosť: jednoduchosť prevodu vlastníckych práv

Hodnota sa nemusí nevyhnutne rovnať cene. Hodnota sa vzťahuje na skutočné výdavky – napríklad na materiál alebo prácu. Cena, na druhej strane, je suma, ktorú niekto za niečo zaplatí. Aj keď cena môže ovplyvniť hodnotu, hodnotu neurčuje. Predajná cena domu môže byť 150 000 eur, ale hodnota môže byť výrazne vyššia alebo nižšia. Napríklad, ak nový vlastník nájde v dome závažnú chybu, napríklad chybné inštalácie, hodnota domu môže byť nižšia ako trhová cena nehnuteľnosti. Trhová cena nehnuteľnosti je akákoľvek cena, na ktorej sa predávajúci dohodne s kupujúcim a za túto cenu uzavrú obchod.

Metódy hodnotenia

Presné hodnotenie závisí od metodického zberu údajov. Zhromažďujú sa a analyzujú sa konkrétne údaje, ktoré sa týkajú  konkrétneho majetku, a všeobecné údaje týkajúce sa regiónu, mesta a susedstva, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Pri posudzovaní ceny je možné použiť tri základné prístupy na určenie hodnoty nehnuteľnosti.

 

 • Porovnávacia metóda: Prístup porovnania sa bežne používa pri oceňovaní rodinných domov, bytov a pozemkov. Niekedy sa nazýva prístup k trhovým údajom, je to odhad hodnoty odvodenej porovnaním nehnuteľnosti s nedávno predanými nehnuteľnosťami s podobnými charakteristikami. Tieto podobné vlastnosti sa označujú ako porovnateľné a s cieľom poskytnúť platné porovnanie.
 • Nákladová metóda: Nákladový prístup sa môže použiť na odhad hodnoty nehnuteľností, ktoré boli vylepšené jednou alebo viacerými budovami. Táto metóda zahŕňa samostatné odhady hodnoty budovy (budov) a pozemkov, pričom sa zohľadňujú odpisy. Odhady sa spočítajú, aby sa vypočítala hodnota celej vylepšenej nehnuteľnosti. Nákladový prístup predpokladá, že rozumný kupujúci by neplatil viac za existujúce vylepšenie nehnuteľnosť, ako je cena za kúpu porovnateľnej budovy. Tento prístup je užitočný, ak je posudzovaná nehnuteľnosť typom, ktorý sa často nepredáva a nevytvára príjem. Medzi príklady patria školy, kostoly, nemocnice a vládne budovy.
 • Výnosová metóda: Táto metóda sa často nazýva jednoduchý výnosový prístup a je založená na vzťahu medzi mierou návratnosti, ktorú investor potrebuje, a čistým výnosom, ktorý nehnuteľnosť vytvára. Používa sa na odhad hodnoty nehnuteľností produkujúcich príjmy, ako sú bytové komplexy, administratívne budovy a nákupné centrá. Posúdenie pomocou prístupu kapitalizácie príjmu môže byť pomerne jednoduché, keď sa dá očakávať, že majetok subjektu bude generovať budúci príjem, a keď sú jeho výdavky predvídateľné a stabilné.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Prečítaj si tiež

Ponuková a trhová cena nehnuteľnosti. Aký je medzi nimi rozdiel?

„V našej ulici sa predávajú rovnaké byty ako mám ja za 100-tisíc. Preto by som chcel za 100-tisíc predať aj ten svoj.“ Podobné slová počúvame od našich zákazníkov často, keď sa...