S vybavovaním dedičstva sa spája množstvo menej i viac náročných úloh. Ak pozostalosť zahŕňa nehnuteľnosť, hlavným bodom nutnej administratívy je obstaranie ocenenia nehnuteľnosti. Prečítajte si, čo všetko to obnáša a ako tento „byrokratický kolotoč“ zvládnuť bez starostí a dokonca z pohodlia domova.

Čo, prečo a ako alebo stručne o priebehu dedičského konania

Ešte než sa dostanem k informáciám o stanovovaní hodnoty pozemku, domu či bytu, načrtnem vám, ako všetko zvyčajne prebieha. Po úmrtí pridelí súd vašu záležitosť konkrétnemu notári. Spravidla sa tak deje na základe posledného miesta trvalého bydliska poručiteľa. Nezáleží teda na tom, kde bývate vy ako dedič (alebo ostatné dedičia), ale v ktorom kraji žila daná osoba. 

Notár vás potom vyzve, aby ste mu dodali nielen súpis nehnuteľného majetku zosnulého, ale aj odhadnú cenu, a to v podobe posudku nazvaného „Stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti pre dedičské konanie“. Dobrou správou je, že už nie je nutné nechať vyhotoviť drahý znalecký posudok od súdneho znalca, čo významne znižuje finančnú náročnosť zariaďovaní dedičstva.

Odhad musíte predložiť vždy – pri existencii závetu či väčšieho počtu dedičov pod. Uvedená suma slúži mimo iného pre eventuálne vzájomné vyplatenie, ale tiež pre vyrubenie odmeny notára. K jej určenie sa používa výpočet podľa príslušnej vyhlášky.

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie v celej SR

Vybavovanie pozostalosti je nepríjemné samo o sebe, úradnícke kritériá potom môžu z dedičstva urobiť naprostý očistec. Preskočte bludný kruh byrokracie aj hromadu papierovanie. Pre ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie budete teraz potrebovať len pár kliknutí a zvládnete to aj z pohodlia domova.

Od čoho sa odvíja správne ocenenie nehnuteľnosti

Stanovenie trhovej ceny vyžaduje znalosti a skúsenosti. Preto odporúčam osloviť realitná kancelária či makléra s jasným portfóliom a referenciami. V ideálnom prípade stačí kliknúť na tlačidlo výšie.

Prečo na toto upozorňujem? Pretože práve znalosť trhu a všetkých súvisiacich faktorov je pri ocenení nehnuteľnosti pre dedičské konanie zásadná podmienka kvalitného výsledku, ktorý perfektne poslúži svojmu účelu.

Prečítajte si tiež

Dajte si pozor na odhad trhovej ceny nehnuteľnosti na základe „priemerných cien“.

Dajte si pozor na stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti na základe „priemerných cien“. Často sa nás pýtajú, prečo sa naše ohodnotenie môže líšiť od „priemernej“ ceny zistenej vo...

Odborník musí zohľadniť najmä:

 • typ budovy / objektu,
 • dispozície,
 • výmery,
 • lokality,
 • ponuky a dopytu v segmente..

Ide to aj rýchlo a bez starostí

Možno si teraz hovoríte, že už tak toho máte v tejto neľahkej situácii „až nad hlavu“. A teraz k tomu ešte budete musieť pridať riešenie ocenenia nehnuteľnosti, aby mohol notár vysporiadať dedičstva … Našťastie si tento krok môžete veľmi uľahčiť. Zvládnete ho aj bez dojednávania termínov schôdzok, plánovanie prehliadok nehnuteľnosti a zdĺhavého papierovania.

Preto vám ponúkame profesionálne vypracovanie trhového odhadu, ktorého objednávka vám zaberie len pár minút času a pár kliknutí myšou. Vyplníte jednoduchý formulár a máte hotovo. V prípade potreby sa vás na ďalšie dôležité informácie ešte popýtajú e-mailom či telefonicky, ale to bude všetko. Odhad trhové ceny pre dedičstvo potom získate do niekoľkých hodín.

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie v celej SR

Vybavovanie pozostalosti je nepríjemné samo o sebe, úradnícke kritériá potom môžu z dedičstva urobiť naprostý očistec. Preskočte bludný kruh byrokracie aj hromadu papierovanie. Pre ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie budete teraz potrebovať len pár kliknutí a zvládnete to aj z pohodlia domova.

Základné pojmy ocenenia nehnuteľnosti

Technicky povedané, hodnota nehnuteľnosti je definovaná ako súčasná hodnota budúcich výhod vyplývajúcich z vlastníctva nehnuteľnosti. Na rozdiel od mnohých spotrebných tovarov, ktoré rýchlo strácajú svoju hodnotu, výhodou nehnuteľností je, že svoju hodnotu v čase uchovávajú. Pri ocenení nehnuteľnosti musíme preto brať do úvahy ekonomické a sociálne trendy, ako aj vládne nariadenia a environmentálne podmienky, ktoré môžu ovplyvniť tri prvky hodnoty:

 • Dopyt: túžba alebo potreba vlastníctva nehnuteľnosti
 • Užitočnosť: schopnosť uspokojiť túžby a potreby budúcich majiteľov nehnuteľnosti
 • Prevoditeľnosť: jednoduchosť prevodu vlastníckych práv

Hodnota sa nemusí nevyhnutne rovnať cene. Hodnota sa vzťahujú na skutočné výdavky – napríklad na materiál alebo prácu. Cena na druhej strane je suma, ktorú niekto za niečo zaplatí. Aj keď cena môže ovplyvniť hodnotu, hodnotu neurčuje. Predajná cena domu môže byť 150 000 eur, ale hodnota môže byť výrazne vyššia alebo nižšia. Napríklad, ak nový vlastník nájde v dome závažnú chybu, napríklad chybné inštalácie, hodnota domu môže byť nižšia ako trhová cena nehnuteľnosti. Trhová cena nehnuteľnosti je akákoľvek cena, na ktorej sa predávajúci dohodne s kupujúcim a za túto cenu uzavrú obchod.

Metódy hodnotenia

Presné hodnotenie závisí od metodického zberu údajov. Zhromažďujú sa a analyzujú sa konkrétne údaje, ktoré sa týkajú  konkrétneho majetku, a všeobecné údaje týkajúce sa regiónu, mesta a susedstva, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Pri posudzovaní ceny je možné použiť tri základné prístupy na určenie hodnoty nehnuteľnosti.

 • Porovnávacia metóda: Prístup porovnania sa bežne používa pri oceňovaní rodinných domov, bytov a pozemkov. Niekedy sa nazýva prístup k trhovým údajom, je to odhad hodnoty odvodenej porovnaním nehnuteľnosti s nedávno predanými nehnuteľnosťami s podobnými charakteristikami. Tieto podobné vlastnosti sa označujú ako porovnateľné a s cieľom poskytnúť platné porovnanie.
 • Nákladová metóda: Nákladový prístup sa môže použiť na odhad hodnoty nehnuteľností, ktoré boli vylepšené jednou alebo viacerými budovami. Táto metóda zahŕňa samostatné odhady hodnoty budovy (budov) a pozemkov, pričom sa zohľadňujú odpisy. Odhady sa spočítajú, aby sa vypočítala hodnota celej vylepšenej nehnuteľnosti. Nákladový prístup predpokladá, že rozumný kupujúci by neplatil viac za existujúce vylepšenie nehnuteľnosť, ako je cena za kúpu porovnateľnej budovy. Tento prístup je užitočný, ak je posudzovaná nehnuteľnosť typom, ktorý sa často nepredáva a nevytvára príjem. Medzi príklady patria školy, kostoly, nemocnice a vládne budovy.
 • Výnosová metóda: Táto metóda sa často nazýva jednoduchý výnosový prístup a je založená na vzťahu medzi mierou návratnosti, ktorú investor potrebuje, a čistým výnosom, ktorý nehnuteľnosť vytvára. Používa sa na odhad hodnoty nehnuteľností produkujúcich príjmy, ako sú bytové komplexy, administratívne budovy a nákupné centrá. Posúdenie pomocou prístupu kapitalizácie príjmu môže byť pomerne jednoduché, keď sa dá očakávať, že majetok subjektu bude generovať budúci príjem, a keď sú jeho výdavky predvídateľné a stabilné.

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie v celej SR

Vybavovanie pozostalosti je nepríjemné samo o sebe, úradnícke kritériá potom môžu z dedičstva urobiť naprostý očistec. Preskočte bludný kruh byrokracie aj hromadu papierovanie. Pre ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie budete teraz potrebovať len pár kliknutí a zvládnete to aj z pohodlia domova.

Prečítaj si tiež

Aké ocenenie nehnuteľnosti potrebujete pre dedičské konanie – Viete koľko stojí?

Viete, aké druhy ocenenie nehnuteľností existujú a na čo slúži? Kto môže takýto odhad vypracovať a na aké účely možno ten ktorý typ odhadu použiť? A koľko vôbec stojí odhad...