Ocenenie nehnuteľnosti – na čo je dobré v dedičskom konaní? Vybavovanie dedičstva zahŕňa celý rad rôznych úloh. Pokiaľ je súčasťou dedičstva nehnuteľnosť, je potrebné vybaviť takzvaný odhad ceny nehnuteľnosti pre dedičské konanie. Tento krok však ide našťastie zariadiť bez nutnosti toho niekam chodiť, z domova.

Po úmrtí

Po úmrtí pridelí súd záležitosť konkrétnemu notári. Spravidla sa tak deje na základe posledného miesta trvalého bydliska poručiteľa. Nezáleží teda na tom, kde bývajú dediči, ale na tom, kde býval poručiteľ, o ktorého majetku sa bude rozhodovať.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Odborné posúdenie

Notár následne vyzve pozostalých, aby mu dodali súpis nehnuteľného majetku zosnulého, ale aj odhadovanú cenu nehnuteľnosti, a to v podobe posudku, ktorý sa volá stanovenie trhovej ceny pre dedičské konanie. Odhad je nutné predložiť vždy, keď je súčasťou dedičstva nehnuteľnosť. Posudok slúži okrem iného pre eventuálne vzájomné vyplatenie, ale tiež pre vyrubenie odmeny notára.

Dobrou správou je, že toto odborné posúdenie už nie je nutné robiť formou znaleckého posudku, ktoré vypracuváva súdny znalca, ale dá sa zariadiť online. Pre tento účel notár akceptuje ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou. Trhový odhad nehnuteľnosti realitnou kanceláriou je 3-4 lacnejší ako spomínaný znalecký posudok a rýchlejši, nakoľko je vypracovaný a odovzdaný do 48 hodín.

Vyplňte nezáväzný formulár a získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou.

Kvalitný odborník

Je dôležité obrátiť sa na kvalitného odborníka, pretože práve znalosť trhu a všetkých súvisiacich faktorov je pri ocenení nehnuteľnosti pre dedičské konanie zásadná podmienka kvalitného výsledku, ktorý perfektne poslúži svojmu účelu.

Stanovenie trhovej ceny vyžaduje znalosti a skúsenosti. Preto našim zákazníkom poskytujeme službu ocenenia nehnuteľnosti, kde vychádzame z našich viac ako 45 ročných skúseností

Okrem iného zohladňujeme aj typ budovy alebo iného objektu, dispozície, výmeru, lokalitu, ponuku a dopyt v danej lokalite.

Výborná správa pre dediča je, že toto všetko sa dá zariadiť ľahko, bez nutnosti niekam chodiť, z pokoja domova a náročného papierovanie. Stačí len pár minút času pre vyplnenie internetového formulára a za pár dní získate online ocenenie nehnuteľnosti alebo si ho môžete nechať zaslať poštou. Kliknite na odkaz nižšie a zistite, ako tento dôležitý dokument ľahko získať!

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Prečítajte si tiež

Aké ocenenie nehnuteľnosti potrebujete pre dedičské konanie – Viete koľko stojí?

Viete, aké druhy ocenenia nehnuteľností existujú a na čo slúžia? Kto môže takýto odhad vypracovať a na aké účely možno ten ktorý typ odhadu použiť? A koľko vôbec stojí odhad...