Ocenenie nehnuteľnosti – na čo je dobré v dedičskom konaní? Vybavovanie dedičstva zahŕňa celý rad rôznych úloh. Pokiaľ je súčasťou dedičstva nehnuteľnosť, je potrebné vybaviť takzvaný odhad ceny nehnuteľnosti pre dedičské konanie. Tento krok však ide našťastie zariadiť bez nutnosti toho niekam chodiť, z domova.

Po úmrtí

Po úmrtí pridelí súd záležitosť konkrétnemu notári. Spravidla sa tak deje na základe posledného miesta trvalého bydliska poručiteľa. Nezáleží teda na tom, kde bývajú dediči, ale na tom, kde býval poručiteľ, o ktorého majetku sa bude rozhodovať.

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie v celej SR

Vybavovanie pozostalosti je nepríjemné samo o sebe, úradnícke kritériá potom môžu z dedičstva urobiť naprostý očistec. Preskočte bludný kruh byrokracie aj hromadu papierovanie. Pre ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie budete teraz potrebovať len pár kliknutí a zvládnete to aj z pohodlia domova.

Odborné posúdenie

Notár následne vyzve pozostalých, aby mu dodali súpis nehnuteľného majetku zosnulého, ale aj odhadovanú cenu nehnuteľnosti, a to v podobe posudku, ktorý sa volá stanovenie trhovej ceny pre dedičské konanie. Dobrou správou je, že toto odborné posúdenie už nie je nutné robiť formou znaleckého posudku súdneho znalca, ale dá sa zariadiť online. Pre tento účel notár akceptuje ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou.

Odhad je nutné predložiť vždy, keď je súčasťou dedičstva nehnuteľnosť. Posudok slúži okrem iného pre eventuálne vzájomné vyplatenie, ale tiež pre vyrubenie odmeny notára. K jej určenie sa používa výpočet podľa príslušnej vyhlášky. Posudok berie do úvahy rôzne faktory, medzi nimi je napríklad obvyklá trhová cena.

Kvalitný odborník

Je dôležité obrátiť sa na kvalitného odborníka, pretože práve znalosť trhu a všetkých súvisiacich faktorov je pri ocenení nehnuteľnosti pre dedičské konanie zásadná podmienka kvalitného výsledku, ktorý perfektne poslúži svojmu účelu.

Odborník musí zohľadniť okrem iného typ budovy alebo iného objektu, dispozície, výmeru, lokalitu, ponuku a dopyt v danej lokalite.

Dobrá správa pre dediča je, že toto všetko sa dá zariadiť ľahko, bez nutnosti niekam chodiť, z pokoja domova a náročného papierovanie. Stačí len pár minút času pre vyplnenie internetového formulára a za pár dní získate online ocenenie nehnuteľnosti alebo si ho môžete nechať zaslať poštou. Kliknite na odkaz nižšie a zistite, ako tento dôležitý dokument ľahko získať!

Ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie v celej SR

Vybavovanie pozostalosti je nepríjemné samo o sebe, úradnícke kritériá potom môžu z dedičstva urobiť naprostý očistec. Preskočte bludný kruh byrokracie aj hromadu papierovanie. Pre ocenenie nehnuteľnosti pre dedičské konanie budete teraz potrebovať len pár kliknutí a zvládnete to aj z pohodlia domova.