Ľudia často zamieňajú pojem ponuková a (predajná) trhová cenu nehnuteľnosti. V čom je rozdiel a prečo je dobré to rozlišovať?

„V našej ulici sa predávajú rovnaké byty ako mám ja za 100 tisíc. Preto by som chcel za 100 tisíc. Predať aj ten svoj.“ Podobné slová počúvame od našich zákazníkov často, keď sa bavíme o predaji ich nehnuteľnosti. 

Podobné tvrdenie však majú pomerne zásadný háčik:
To, že sa nehnuteľnosť za nejakú cenu ponúka, vôbec neznamená, že sa tiež za túto cenu predá. Medzi ponukovou a predajnou cenou môže byť priepastný rozdiel.

Rozdiel medzi ponukovou a trhovou cenou nehnuteľnosti

Ponuková cena nehnuteľnosti

Ponuková cena je akákoľvek cena, za ktorú predávajúci chce predať svoju nehnuteľnosť. Ak sa teda majiteľ rozhodne, že bude chcieť garsónku v paneláku predať za 100 tisíc, môže. Je len a len na ňom, akú cenu ponukou stanovuje a nikto mu v tom nemôže zabrániť.
Lenže k tomu, aby ste nehnuteľnosť predali, potrebujete niekoho, kto ju kúpi. A ten ju vždy bude porovnávať s ostatnými ponukami na trhu.

Ponukové ceny v inzercii niekedy vyjadrujú skôr zbožné želanie predávajúcich než reálnu predajnú cenu.

Trhová cena nehnuteľnosti

Trhová cena nehnuteľnosti je akákoľvek cena, na ktorej sa predávajúci dohodne s kupujúcim a za túto cenu uzavrú obchod. Môžeme jej hovoriť tiež predajná cena nehnuteľnosti. Ak by sa našiel niekto, kto by zhora uvedenú garsónku v paneláku naozaj kúpil za 100 tisíc, stane sa ponuková cena aj cenou trhovou. Takáto pravdepodobnosť je však veľmi nereálna.
Môže sa však stať, že kupujúci bude ochotný za nehnuteľnosti zaplatiť vyššiu cenu, než je na trhu bežné. Hovoríme tomu, že je ochotný zaplatiť cenu zvláštne obľuby.

Preto pri určovaní trhových cien nehnuteľnosti radšej pracujeme s termínom obvyklá trhová cena, tkz. trhová cena nehnuteľnosti, ktorá vyjadruje cenu, ktorú sú ochotní akceptovať aj ďalšie kupci. Obvyklá trhová cena je cena oklieštená o extrémne výkyvy. 

Prečítajte si tiež

Dajte si pozor na odhad trhovej ceny nehnuteľnosti na základe „priemerných cien“.

Dajte si pozor na stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti na základe „priemerných cien“. Často sa nás pýtajú, prečo sa naše ohodnotenie môže líšiť od „priemernej“ ceny zistenej vo...

Riziko ponukovej ceny nehnuteľnosti

Problém predávajúceho nastáva vo chvíli, keď vstúpi na realitný trh, neorientuje sa na ňom a začne porovnávať ponukové ceny porovnateľných nehnuteľností, aby zistil, za koľko môže predať tú svoju. Vidí, že na ulici sa ponúka aj 3-izbový byt, porovnateľný ako má on za cenu 130 tisíc. A tak sa rozhodne za túto cenu ponúknuť na predaj aj svoj byt. Nevie však, že byt, u ktorého sa inšpiroval, sa ponúka viac ako rok. Na trh prichádza tretí predávajúci a všimne si, že v ulici sa ponúkajú dva byty 3-izbový s cenou 130 tisíc. Na základe týchto informácií tiež stanovuje cenu okolo 130 tisíc. Výsledok je, že na trhu máme 3 byty a všetky sú za tieto ceny nepredajné. Majitelia sa dostali do pasce zle stanovených ponukových cien a z ich bytov sa stanú predajné ležiaky. Tento jav je na trhu je celkom častý.

Rast cien v čase ležiakom pomáha

Na rýchlo rastúcom trhu sa z ležiakov stávajú predajné nehnuteľnosti len vďaka plošnému rastu cien nehnuteľností. Poznám predávajúci, ktorí takto predávali rok, dva. Medzitým ceny na trhu vzrástli až tak sa dočkali úspešného predaja.

Ak však predávate jednu nehnuteľnosť, aby ste z jej predaja financovali nákup inej, veľmi si tým nepomôžete. Síce za vyššiu cenu predáte, ale za vyššiu cenu tiež kúpite. Efekt sa stráca. Prichádzate jedine o čas a máte zbytočne viac starostí.

Pri predaji nehnuteľnosti je preto dôležité správne nastaviť ocenenie nehnuteľnosti a nedostať sa tak do pasce ponukových cien.
Vieme presne, za koľko sa predávajú nehnuteľnosti vo vašej lokalite.

Máme štatistiky realitných transakcií a vývoja cien nehnuteľností. Vieme tak napríklad nastaviť ocenenie nehnuteľnosti na účel predaja, alebo za účelom dedičského konania. Dôležitým kritériom pre správne stanovenie trhovej ceny  nehnuteľnosti sú skúsenosti realitných maklérov, ktorí dokážu odhadnúť vývoj cien, potenciál nehnuteľnosti na meniacom sa trhu a vie pri ocenení. nehnuteľnosti pracovať s trhovou cenou nehnuteľnosti.

 

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Prečítajte si tiež

Aké ocenenie nehnuteľnosti potrebujete pre dedičské konanie – Viete koľko stojí?

Viete, aké druhy ocenenia nehnuteľností existujú a na čo slúžia? Kto môže takýto odhad vypracovať a na aké účely možno ten ktorý typ odhadu použiť? A koľko vôbec stojí odhad...