Viete, aké druhy ocenenia nehnuteľností existujú a na čo slúžia? Kto môže takýto odhad vypracovať a na aké účely možno ten ktorý typ odhadu použiť? A koľko vôbec stojí odhad nehnuteľností?

1. Odhad ceny nehnuteľnosti pre dedičské konanie

 

Ak potrebujete vypracovať ocenenie nehnuteľnosti na účely dedičského konania, máte v zásade 2 možnosti. Prvá z nich je Znalecký posudok k dedičskému konaniu. Znalecký posudok môže spracovať iba certifikovaný odhadca / súdny znalec, ktorý na základe tabuľkovej a porovnávacej analýzu vašu nehnuteľnosť zameria a na základe stavu a plochy nehnuteľnosti vám spracuje znalecký posudok s okrúhlou pečiatkou. Ocenenie prostredníctvom znaleckého posudku má však dva háčiky. Je pomerne drahý,  cena znaleckého posudku je odhadom 3 -4 krát vyššia ako ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou a časovo náročnejší, nakoľko od prvého kontaktu so znalcom až po odovzdanie vypracovaného posudku prejde zväčša niekoľko týždňov.

Lacnejšia a rýchlejšia alternatíva znaleckého posudku je trhový odhad ceny nehnuteľnosti pre dedičské konanie.

Dobrou správou je, že existuje aj druhá možnosť odborného posúdenia hodnoty nehnuteľnosti a tou je trhový odhad ceny nehnuteľnosti vypracovaný realitnou kanceláriou. Pre účel dedičského konania notár akceptuje aj ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou. Odhad je nutné predložiť vždy, keď je súčasťou dedičstva nehnuteľnosť. Výsledná odhadovaná cena sa rovná trhovej cene nehnuteľnosti ku dňu úmrtia poručiteľa. K vysporiadaniu dedičstva už teda nie je nutné robiť fyzický znalecký posudok, potrebné náležitosti viete zariadiť aj online a do 48 hodín.

A koľko tento odhad nehnuteľnosti stojí? Ocenenie nehnuteľnosti od nás Vás vyjde výrazne lacnejšie ako znalecký posudok. Cena za ocenenie nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pri dedičskom konaní sa pohybuje už od 60€ a závisí od počtu posudzovaných nehnuteľností. Vyplnte nezáväzný formulár a získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Tento odhad spravidla poskytuje, rovnako ako znalecký posudok, informácie o nehnuteľnosti ako také – stav, plochy, rekonštrukcie a je založený na porovnávacej metóde. Porovnávacia metóda znamená, že spracovateľ posudku (vo väčšine prípadov realitný maklér), zozbiera informácie o predaných a aktuálne predávaných nehnuteľnostiach v okolí oceňovanej nehnuteľnosti za určité obdobie a následne porovná podobné nehnuteľnosti tej vašej. Na základe transakčných a ponukových cien trhovo ocení vašu nehnuteľnosť. Notári veľmi často sami odporúčajú kontaktovať realitného makléra kvôli oceneniu nehnuteľnosti pre dedičské konanie namiesto súdneho znalca. Prečo? Hlavná výhoda ocenenia nehnuteľnosti realitnou kanceláriou už jeho spomínaná cena a rýchlosť.

2. Ocenenie nehnuteľnosti pred predajom – trhový odhad

Správne stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti je veľmi dôležité predovšetkým pre vlastníkov, ktorí uvažujú o predaji svojej nehnuteľnosti. Ideálnu trhovú hodnotu (domu, bytu, pozemku i garáže) za akú svoju nehnuteľnosť ponúknuť na realitnom trhu, môžu dnes majitelia zistiť za pomoci profesionálneho ocenenia nehnuteľnosti, ale aj pomocou vlastnej intuície a porovnávania cien. Ďalšou alternatívou je osloviť profesionálnu v realitnú kanceláriu kde ocenenie nehnuteľností je súčasťou nastavenia predajnej stratégie. 

 

Prečítajte si tiež

Dajte si pozor na odhad trhovej ceny nehnuteľnosti na základe „priemerných cien“.

Dajte si pozor na stanovenie trhovej ceny nehnuteľnosti na základe „priemerných cien“. Často sa nás pýtajú, prečo sa naše ohodnotenie môže líšiť od „priemernej“ ceny zistenej vo...

3. Odhad pre banky

Radi by ste od banky získali hypotéku? Potom sa bez odhadu určite nezaobídete. Banku zaujíma predovšetkým tzv. LTV (pomer ceny nehnuteľnosti, ktorú ručíte voči výšku úveru, o ktorý žiadate). Odhad môžu spravidla vypracovať zamestnanci banky či spolupracujúci súdny znalci. Tí spracovávajú odhady, ktoré sú následne podkladom na schválenie hypotekárneho úveru a zároveň ovplyvňujú aj výšku úveru a úroku. Cenu odhadu by banka mala oznámiť v predstihu.

4. Odhad za účelom súdneho konania

Odhady, v tomto konktrétnom prípade znalecké posudky, sa bežne vypracovávajú na účely súdneho konania, kedy je potrebné stanoviť cenu obvyklú. Ide napríklad o situácie, ako konkurzné konanie, oddlženie alebo napríklad rozvod. Pričom práve z posudkov vychádza súd pri svojom rozhodovaní. Z toho dôvodu je v nich potrebné, čo možno najobjektívnejšie, stanoviť hodnotu nehnuteľností, ktoré dotknutá osoba alebo firma vlastní, prípadne o ktoré sa súdi.

Je dobré vedieť, že cena, ktorú znalec určí, nemusí vždy odrážať aktuálnu hodnotu, ktorú nehnuteľnosť na trhu skutočne má. Odhadovaná cena je totiž stanovená na princípe záväzných indexov a koeficientov, ktorými sa znalec riadi. Ich hodnoty pravidelne upravuje Ministerstvo financií na základe dát od Slovenského štatistického úradu. Avšak, keďže je realitný trh značne premenlivý, dochádza často k nesúladu medzi posudkom a reálnou aktuálnou hodnotou na realitnom trhu. Preto tento odhad nebýva príliš relevantný pri rokovaní o predaji akejkoľvek nehnuteľnosti.

Znalecký posudok nemôže spracovať akýkoľvek odhadca. Môže ho zhotoviť iba súdny znalec, ktorý musí byť vymenovaný a zapísaný v zozname znalcov. Tento posudok zvyčajne vyjde na stovky eur, ceny však bývajú rôzne.

Ocenenie nehnuteľnosti v celej SR

Získajte najvýhodnejší trhový odhad ceny nehnuteľnosti realitnou kanceláriou pre dedičské konanie, majetkové vysporiadanie, súdny spor, či informatívne ocenenie.

Prečítajte si tiež

Čo by ste mali vedieť o ocenení nehnuteľnosti pre dedičské konanie

S vybavovaním dedičstva sa spája množstvo menej i viac náročných úloh. Ak pozostalosť zahŕňa nehnuteľnosť, hlavným bodom nutnej administratívy je obstaranie ocenenia...