Kto určuje cenu nehnuteľnosti pre vyporiadanie bsm?

Kto určuje cenu nehnuteľnosti pre vyporiadanie bsm?

BSM je súčasťou každého manželstva pri jeho vzniku. Aby mohlo prebehnúť vyporiadanie BSM a majetok rozdelený, musí v prvom kroku zaniknúť. BSM zaniká: • právoplatnosťou rozhodnutia súdu o rozvode manželstva alebo právoplatnosťou rozhodnutia súdu, ktorým manželstvo...