Psychológia stanovovania cien – myšlienka, že rôzne ceny ovplyvňujú naše vnímanie a konanie – nie je iba koncept, ktorý predávajú marketingoví nadšenci. Vedci študovali, aký vplyv má tvorba cien na spotrebiteľské správanie.

Existuje niekoľko stratégií v oblasti oceňovania nehnuteľností, ktoré sú preverené najlepšími znalci, maklérmi a firmami prostredníctvom výskumov, ktoré spadajú do oboru psychológie. Môže to byť také jednoduché, ako to, či je číslo končí “99“ alebo je takové, aby zapadlo priamo do vyhľadávacích filtrov kupujúceho.

  1. Baťovské ceny

  2. Presná cena

  3. Konkurencieschopná cena, aby ste dostali ľudí na obhliadku, potom sa porozprávajte s kupujúcimi, ako by to už bol ich domom

  4. Šťastné číslo

 

Oceňovanie nehnuteľností: s části veda, s části psychológia?

Vaša stratégia určenia ceny nehnuteľnosti by sa mala v konečnom dôsledku zakladať na realite a dôkladnej porovnávacej analýze trhu vášho agenta. A čo viac, predaj domu nieje maloobchod, kde iba experimentujete s reakciami zákazníkov.

Do akejkoľvek cenotvorby je však zapojená určitá psychológia. Nezabudnite, že kupujúci budú mať svoje vlastné triky, ktoré použijú na zníženie vašej ceny!