Cieľom tohto článku je ukázať vám, ako oceniť nehnuteľnosť s primeranou mierou presnosti. Môže sa použiť na odhad ceny vášho vlastného domu, ak ešte nie ste pripravení kontaktovať realitného makléra, alebo skontrolovať, nakoľko realistická je požadovaná cena nehnuteľnosti, o ktorú máte záujem.

Jedným spôsobom, ako oceniť obytnú nehnuteľnosť, je pozrieť sa na predajné ceny, ktoré realitné kancelárie nazývajú porovnateľnými nehnuteľnosťami (podobné nehnuteľnosti, ktoré sa nedávno predali). Nehnuteľnosti, ktoré sú v súčasnosti na trhu, nie sú porovnateľné.

Najprv urobte krátky zoznam ciest obklopujúcich nehnuteľnosť, ktoré majú domy podobnej veľkosti a štýlu. Vyhľadajte si predajné ceny všetkých nehnuteľností na týchto cestách za posledné 3 roky.
Aktualizujte predajné ceny pomocou kombinácie indexov cien nehnuteľností pre domácnosti. Pre presnostť výsledkov môže pomôcť ak ako dátum predaja budete považovať štvrťrok pred dátumom realizácie, keď sa pravdepodobne dohodla cena.
Prejdite sa okolo domov na zozname a všimnite si, aký je ich vonkajší stav v porovnaní s nehnuteľnosťou, ktorú oceňujete. Pretože neuvidíte vnútorný stav, vychádzejte z exteriéru. Dajte si pozor na rekonštrúkcie, ktoré vyzerajú veľmi čerstvé, pretože sa mohly realizovať po predaju nehnuteľnosti.
Ak viete, ktorí makléri predali porovnateľné vlastnosti, možno budete môcť vyhľadať podrobnosti pomocou archívu jejich webových stránok.
Väčšina týchto kontrol funguje na domoch lepšie ako na bytoch. Ak chcete odhadnúť hodnotu bytu, potom by ste v ideálnom prípade chceli, aby vaše porovnateľné položky boli v rovnakom dome.